Członek zarządu

Funkcja

     
 
MAREK GŁOMBEK
PREZES ZARZĄDU
 
 
 
  KRYSTIAN PASTUSZKA NACZELNIK STRAŻY
 
 
 
  JERZY KOLARCZYK ZASTĘPCA NACZELNIKA STRAŻY
 
 
 
  PIOTR WANOT

SKARBNIK

 
 
 
  KRZYSZTOF SZCZOTKA SEKRETARZ
 
 
 
  ANDRZEJ KRET CZŁONEK ZARZĄDU/GOSPODARZ
 
 
 
  KINGA ZDUN
CZŁONEK ZARZĄDU
 
 
 
  ARKADIUSZ PISAREK CZŁONEK ZARZĄDU
 
 
 JANUSZ KUCHARSKI

CZŁONEK ZARZĄDU ds. młodzieży 

 Komisja Rewizyjna

 
 
 
   ANDRZEJ BORYŚ PRZEWODNICZĄCY 
 
 
 
  MARCIN PŁOSKONKA CZŁONEK 
     
  MATEUSZ LUKASEK SEKRETARZ 

Wspierają nas

ZOSP Gasnica Kanmycel wrona
przeglad kania

w
Copyright by www.osp-piasek.net Wszystkie prawa zastrzeżone.